O GAZDINSTVU

IVA-Farm u Jaloviku je organska farma koji radi po biološko-dinamičkim principima.

IVA-Farm je edukativna farma osnovana 2008 od strane Fondacije Biodinamika.

Farma se bavi praktičnom i seminarnom edukacijem i na farmi stalno rade volonteri, đaci i studenti poljoprivrede koji absolviraju svoju praksu iz Srbije i iz inostranstva. Farma nudi i mogućnost učenja za mlade ljudi, koji u toku

jedne ili dve pune sezone na farmi žive, rade i uče sve radove koji su vezani sa organskom i biološko-dinamičkom proizvodnjom. Proizvodi se prodaju po sistemu CSA – „Community Supported Agriculture“, što znači da farma ima svoj stalan krug mušterija. Svaki član CSA kruga, koji se zove „Solidarna Poljoprivreda“ pomogne u tokom sezone ili fizički ili finansijskim sredstvima razvijanju edukativne farme.

IVA-Farm proizvodi trenutno  na 10 ha, od toga 2,5 ha povrće, oko 2 ha žitarice, ostalo su livade i pašnjaci za životinje: buša-krave, mangulice svinje, balkan-koze, sjeničke ovce.

Proizvodi su: povrće, voće, žitarice i brašno, meso, prerađeni proizvodi od mesa, mlečni proizvodi.

Sve informacije u vezi edukacije i seminara nalaze se na sajtu Fondacije Biodinamike: biodinamika.weebly.com.

O GAZDINSTVU

Kontakt:

Selo Jalovik BB
15225 Vladimirci 

Telefon: 015/516 337

E-mail:  ivafarm.jalovik@gmail.com

Sajt: www.ivafarm.weebly.com